Aktuelt

Aktueltarkiv

Quiz-vinner i lufta

Jørn Inge Frøshaug vant quiz og fikk det store overblikket over Ringeriksregionen. Premien var en times flytur over Hole, Jevnaker og Ringerike - og 20-åringen tok selv spakene.

Quiz-vinnerne er kåret

Vi har kåret seks vinnere blant de som har deltatt i quiz. Hovedvinneren får en flytur over Hole, Jevnaker og Ringerike.

QUIZ AVSLUTTET

Hva vet du om våre tre kommuner?

100 på folkemøte

Hanne A. Tronerud fra ungdomsrådet stilte til debatt da omkring 100 personer samlet seg til folkemøte for de tre kommunene i Ringeriksregionen.

Innbygger-resultater i Ringerike og Jevnaker

Innbyggerundersøkelser er gjennomført i Ringerike og i Jevnaker i dagene 2.-13. mai, og nå er resultatene klare.

Innbygger-resultater i Ringerike, Jevnaker og Hole

Innbyggerundersøkelser er gjennomført i Ringerike og i Jevnaker i dagene 2.-13. mai, og i Hole fra 2.- 22. mai, og nå er resultatene klare.

Folkemøter i mai

I mai måned er det lagt opp til en rekke folkemøter, før folkeavstemning i Jevnaker og Ringerike arrangeres mandag 30. mai.

Fylkesmannen anbefaler felles, ny kommune

Buskeruds fylkesmann Helen Bjørnøy anbefaler èn felles kommune i Ringeriksregionen.

Lørdagshandel og kommunereform

Mange benyttet sjansen til å stille spørsmål til ordførerne som sto på stand og ga informasjon om kommunereformen da folk var ute og handlet lørdag 16. april.

Intensjonsplanen er klar

Intensjonplan for ny kommune er klar, etter at et arbeidsutvalg fra Hole, Jevnaker og Ringerike har møttes fem ganger.

Stor interesse for nettmøte

Arbeidsplasser og økonomi, kommunenavn og lokaldemokrati, skoler og barnehager. Det er noen stikkord for spørsmålene som tikket inn i nettmøte 11. april.

Møt ordførerne lørdag 16. april

Lørdag 16. april kan du stille spørsmål til de tre ordførerne i Ringeriksregionen, om alt du er opptatt av omkring kommunereformen. De stiller på Vik, Jevnaker og i Hønefoss.

Framtidsverksted: Ideer til noe helt nytt

- Hva bør en eventuell ny kommune gjøre som er helt nytt? Det er ett av spørsmålene ungdommer fikk drodle fritt over i framtidsverksted, og visualisere ved å lage modeller.

Over 70 innspill fra næringslivet

Over frokostkaffen kom hele 73 ideer og innspill, da cirka 15 næringsdrivende takket ja til å se på kommunereform med forretningsmessige framtids-briller.

Intensjonsplan: Arbeidet er i gang

Onsdag 16. mars startet arbeidet med intensjonsplan med tanke på en eventuell ny kommune i regionen. De tre kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike skal etter planen presentere et utkast fredag 8. april.

-For stramt tidsskjema

- Tidsskjemaet blir altfor stramt til at det blir en god prosess, skriver de tre ordførerne i utsettelsesbrev til statsråd Jan Tore Sanner.

Helse, skole og transport på dagsorden  

Temaer som angår ungdom er helse, skole og transport. De fleste ungdomspartiene i skoledebatten tror at tjenestene kan bli bedre i en større kommune, og er positive til en ny kommune i ringeriksregionen.

Hva tenker de tre ordførerne?

De tre ordførerne i Ringerike, Hole og Jevnaker er utfordret på å gi noen signaler, og her er deres oppsummeringer i det felles kommunestyremøtet 4.2.2016. Foto: Knut Andreas Ramsrud, Ringerikes Blad.

«Den nye kommunen» - sluttrapport for Hole, Jevnaker og Ringerike

Kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har i fellesskap utredet fire delrapporter innen samfunnsutvikling, tjenesteyting, myndighetsutøvelse og demokrati. Disse inngår i den samlede utredningen som foreligger her. Rapporten omtaler tre alternativer for kommunene når det gjelder kommunesammenslåing. Videre omtales kommunereformen og de økonomiske virkemidlene, samt organisering og verdier for arbeidet i regionen.

Status quo er ikke et alternativ

Jan Tore Sanner (H), kommunal- og moderniseringsminister, inviterte seg selv til Ringerike, Hole og Jevnaker 2. februar 2016 over temaet kommunereformen.

Invitasjon til ungdomskonferanse

Ungdomsrådene i Ringerike, Hole og Jevnaker arrangerer ungdomskonferanse med kommunereformen som tema. Konferansen holdes i Bysalen Amfi, Ringerike kultursenter, onsdag 17. februar kl. 0900-1400. Dagen avsluttes med konsert med Morgan Suelele og Innertier

Felles møte for kommunestyrene i Hole, Ringerike og Jevnaker

4. februar kl. 17:00 på Klækken hotell. Møtet holdes for å informere om kommunereformen, og utredningsarbeidet om etableringen av en ny kommune for Hole, Jevnaker og Ringerike.

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.