100 på folkemøte

Hanne A. Tronerud fra ungdomsrådet stilte til debatt da omkring 100 personer samlet seg til folkemøte for de tre kommunene i Ringeriksregionen.

Hole, Jevnaker og Ringerike inviterte til felles folkemøte onsdag 25. mai. Et hundretalls personer tok turen til nye Hønefoss videregående skole for å få mer informasjon om kommunereformen, og svar på spørsmål.

Fikk du ikke med deg møtet? Se det hos Ringerikes Blad. 

På Form din framtids Facebook-side kan du se bilder fra møtet 

Ringerikes ordfører Kjell B. Hansen ønsket velkommen til møtet og introduserte kveldens debattleder Erik Wold. De fleste kjenner til Wold fra NRK Debatten, og han startet aller først med å intervjue ordfører Kjell B. Hansen om sitt standpunkt til en kommunesammenslåing.

Deretter fortsatte debatten med et intervju av alle de tre orførerne i Ringeriksregionen.

Arbeidsgruppen som har stått bak intensjonplanen stilte opp i et panel, ble intervjuet av debattleder, og svarte på spørsmål fra salen. Det er partiene Ap, H og Sp som har deltatt i arbeidsgruppen. Fra Hole: Kristin Bjella (Sp), ordfører Per R. Berger (H) og varaordfører Elisabeth Klever (H). Fra Jevnaker: Geir Olsen (H), ordfører Lars Magnussen (Ap) og varaordfører Trine Lise Olimb (Ap). Fra Ringerike: Hans Petter Aasen (Sp), ordfører Kjell B. Hansen  (Ap) og varaordfører Dag Henaug (H). Sistnevnte hadde forfall til folkemøtet, og Runar Johansen (H) stilte i stedet.

Representanter fra andre partier stilte i et annet panel; Brit Walbækken Bøhler (Solidaritetslista) Ringerike, Karl E. Melbøe (Miljøpartiet de grønne) Ringerike, Atle Haglund (FrP) Hole, Lisbeth Fremstad Morewood (SV) Jevnaker, Helge Stiksrud (V) og Arnfinn Holten (KrF), begge Ringerike.

Næringslivet var representert i panel ved Jan E. Gjerdbakken fra Ringerikes Næringslivsforening, ungdomsgruppa ved leder i Ringerike ungdomsråd, Hanne A. Tronerud, sammen med Ina Finnerud fra Hole, og ansattegruppa var representert ved Fagforbundets tillitsvalgte Une K. Selte fra Hole og Bjørn Andreassen fra Jevnaker.

Helt til slutt takket ordfører Kjell B. Hansen for møtet og overrakte blomster til rektor Olav Bråten ved Hønefoss videregående skole, som takk for lånet av møtelokalet.

 

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.