Hva skjer framover?

All informasjon skal være åpen. Sterke og svake sider, fordeler og ulemper ved ulike alternativer, skal opp og fram i prosessen.

Hva skjer framover?

Vedtak om å utrede

1. Utrede konsekvenser

2. Informasjon og vedtak

3. Etablering av eventuell ny kommune

2014

2015

2016

2017

Juni 2014

Kommunereformen stortingsbehandlet

Les mer Vedtak om å utrede

1

21. september 2015

Delrapportene leveres prosjektgruppen

Les mer 1. Utrede konsekvenser

1

23. oktober 2015

Ny konstituering av styringsgruppen etter valget

1. Utrede konsekvenser

1

3. desember 2015

Endelig samlerapport behandles i styringsgruppen

1. Utrede konsekvenser

3

Juni 2017

Stortingsbehandling

Stortingsbehandling av ny kommunestruktur og lovproposisjon om nye oppgaver.

3. Eventuell etablering av ny kommune

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.