Intensjonsplan

Her kan du lese intensjonsplanen som de tre kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike har laget i fellesskap.

Intensjonsplanen ble presentet på en felles pressekonferanse mandag 11. april 2016.

Les intensjonsplanen

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.