Program og prosjektbeskrivelse

Hole, Jevnaker og Ringerike utreder i samarbeid en mulig ny kommune. Arbeidet er en del av kommunereformen som er satt i gang av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den lokale prosessen startet i mars 2015 og vil pågå fram til juni 2016.

Her finner du program og prosjektbeskrivelse. 

Utredningsarbeidet startet med Jevnaker og Ringerike, mens Hole kommune er kommet inn underveis i prosessen, ved årsskiftet 2015/2016. Programmet er ikke oppdatert etter at Hole kom med.

Last ned som PDF

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.