Utredninger

Her kan du lese utredningene som er laget i arbeidet. Rapportene er oppdatert etter at Hole kommune kom inn i utredningsarbeidet.

Delrapport Velg versjon
Samfunnsutvikling Les sammendrag   Last ned hele rapporten
Tjenesteyting Les sammendrag   Last ned hele rapporten
Demokrati Les sammendrag   Last ned hele rapporten
Myndighetsutøvelse Les sammendrag    Last ned hele rapporten
Sluttrapport
"Den nye kommunen"
Les sammendrag    Last ned hele rapporten
Hole egen kommune? Last ned hele rapporten
Jevnaker fortsatt egen kommune? Last ned hele rapporten

Hvordan vil
du ha det?

Som innbygger er det du som er kunden i framtidens kommune. Dine ideer og meninger betyr noe for alle. Nå kan du være med å påvirke hvordan innbyggernes hverdag i framtidens kommune skal bli. Det blir innbyggerinvolvering og dialog, ungdomskonferanse med mer.